Dekarbonizacija BMW F27 X4 X35i

BMW F27 X4 X35i
Optimizacija motora Stage 1
Optimizacija xHP menjača Stage 3
H2E dekarbonizacija motora
Merenje efekta
306 KS & 400 Nm - deklarisano prema proizvođaču
301 KS & 416 Nm - izmerena inicijalna snaga na valjcima po dolasku
345 KS & 570 Nm - snaga na valjcima nakon optimizacije
+44 KS & +154 Nm
Automobil dolazi direktno kod nas nakon kupovine kod prodavaca automobila gde je bio već neko vreme i sa 95 oktana u rezervoaru. Dobra smeša i energija nakon optimizacije, ali sa novim mlevenjem 98 oktanskog benzina verovatno izgledamo bliže 20 konja.