Dekarbonizacija BMW F27 X4 X35i

h2e dekarbonizacija BMW F27 X4 X35i
h2e dekarbonizacija Optimizacija motora Stage 1
h2e dekarbonizacija Optimizacija xHP menjača Stage 3
h2e dekarbonizacija H2E dekarbonizacija motora
h2e dekarbonizacija Merenje efekta

h2e dekarbonizacija 306 KS & 400 Nm - deklarisano prema proizvođaču
h2e dekarbonizacija 301 KS & 416 Nm - izmerena inicijalna snaga na valjcima po dolasku
h2e dekarbonizacija 345 KS & 570 Nm - snaga na valjcima nakon optimizacije
h2e dekarbonizacija +44 KS & +154 Nm

h2e dekarbonizacija Automobil dolazi direktno kod nas nakon kupovine kod prodavaca automobila gde je bio već neko vreme i sa 95 oktana u rezervoaru. Dobra smeša i energija nakon optimizacije, ali sa novim mlevenjem 98 oktanskog benzina verovatno izgledamo bliže 20 konja.