Dekarbonizacija BMW F34 320 GT

h2e dekarbonizacija BMW F34 320i GT X drive (N20)
h2e dekarbonizacija Optimizacija motora Stage 1
h2e dekarbonizacija Optimizacija xHP menjača Stage 3
h2e dekarbonizacija H2E dekarbonizacija motora
h2e dekarbonizacija Merenje efekta

h2e dekarbonizacija 184 KS & 270 Nm - deklarisano prema proizvođaču
h2e dekarbonizacija 181 KS & 284 Nm - izmerena inicijalna snaga na valjcima po dolasku
h2e dekarbonizacija 258 KS & 429 Nm - snaga na valjcima nakon optimizacije
h2e dekarbonizacija +77 KS & +145 Nm

h2e dekarbonizacija Pogledajte dinograph da biste razumeli kakva je ogromna razlika u razvoju efekata pre i posle, potpuno drugačiji automobil!