Dekarbonizacija Mercedes Benz A Class 1.6 180 T

h2e dekarbonizacija Mercedes Benz A Class 1.6 80 T
h2e dekarbonizacija Optimizacija motora Stage 1
h2e dekarbonizacija H2E dekarbonizacija motora
h2e dekarbonizacija Merenje efekta

h2e dekarbonizacija 122 KS & 200 Nm - deklarisano prema proizvođaču
h2e dekarbonizacija 144 KS & 238 Nm - izmerena inicijalna snaga na valjcima po dolasku
h2e dekarbonizacija 174 KS & 312 Nm - snaga na valjcima nakon optimizacije
h2e dekarbonizacija +30 KS & +74 Nm

h2e dekarbonizacija Ovo je potpuno isti motor kao i A/B. i uvek ima više snage nego što proizvođač ukazuje. Postaje stvarno zabavan mali karting.