Dekarbonizacija VW Passat 2.0 TDI 4-MOTION

h2e dekarbonizacija VW Passat 2.0 TDI 4 Motion
h2e dekarbonizacija Optimizacija motora Stage 1
h2e dekarbonizacija H2E dekarbonizacija motora
h2e dekarbonizacija Merenje efekta

h2e dekarbonizacija Čišćenje filtera čestica čađi
h2e dekarbonizacija 170 KS & 350 Nm - deklarisano prema proizvođaču
h2e dekarbonizacija 159 KS & 359 Nm - izmerena inicijalna snaga na valjcima po dolasku
h2e dekarbonizacija 167 KS & 364 Nm - snaga na valjcima nakon H2E tretmana
h2e dekarbonizacija +8 KS & +5 Nm
h2e dekarbonizacija 186 KS & 432 Nm - snaga na valjcima nakon Svwat softverske optimizacije
h2e dekarbonizacija +27 KS & +73 Nm

h2e dekarbonizacija Automobil je jako smrdeo na izduvnom sistemu po dolasku i bio je doživljavan kao umoran i nerazuman sada je očišćen i ima puno bolji odziv u niskim obrtajima.