H2E mašine hero

Mašina za dekarbonizaciju

SIGURNA BUDUĆNOST

AUTO INDUSTRIJE

NOVI PRISTUP ČISTIJEM SVETU KROZ TEHNOLOGIJU I INOVACIJE

Tim stručnjaka

Interdisciplinarni tim stručnjaka
koji stoji iza H2E System DOO

istražuje primenu vodonika i kiseonika u sagorevanju fosilnih goriva još od 2010. godine. Rezultat je zaštićena tehnologija proizvodnje optimalne količine i kvaliteta gasa kao aditiva za bilo koji tip potrošača goriva.

Mašina ikonica

Prvi proizvodi razvijeni na bazi
H2E tehnologije

s kojim smo izašli na tržište su sistemi za tretiranje motora SUS. (mašine za dekarbonizaciju motora).

Mašina za dekarbonizaciju

Revolucionarni H2E® gas koji menja vaše vozačko iskustvo!

Kvalitet gasa zavisi o uslovima u kojima je dobijen. Zaštićenom tehnologijom proizvodnje vodonik i kiseonik gasa “WO2019132684 - MODULAR DEVICE AND PROCEDURE FOR PRODUCING REPRODUCIBLE QUALITY HYDROGEN AND OXYGEN GASES” u kontrolisanim uslovima elektrolize omogućena je ponovljivost zadane količine i kvaliteta, bez obzira na promenljive unutrašnje i spoljne faktore u kojima se elektrolizer nalazi.

Gas proizveden na ovaj način koristi se kao aditiv za čišćenje motora od naslaga ugljenika neinvazivnom metodom, što povećava energetsku efikasnost motora, smanjuje emisija izduvnih gasova i povećava pouzdanost. H2E tehnologija je jedini siguran, dokazan i patentiran postupak za čišćenje svih vrsta motora SUS.

H2E® MAŠINA ZA DEKARBONIZACIJA MOTORAH2E® C54 i C100

Dizajn i karakteristike

H2E C54 pogodna za automobile.

H2E C54

Mašina za dekarbonizaciju

H2E C100

H2E C100

Mašina za dekarbonizaciju C100

Protok vazduha

Ujednačen protok vazduha za dugotrajan rad

Protok vazduha u mašini za dekarbonizaciju

Ručke

Štite celo kućište. Služe za namotavanje kabla i creva
Bočni transportni položaj

Mašina za dekarbonizaciju ručke

Platforma, VELIKI podaci

H2E kontroler za proizvodnju gasa i android aplikacija za upravljanje procesom (patent na čekanju). Analitika podataka za dalju optimizaciju procesa čišćenja od ugljenika.

Mašina za dekarbonizaciju podaci

Povezivanje

Bluetooth između uređaja i aplikacije. Aplikacija je povezana sa globalnom mrežom i veb serverom

Povezivanje na mašinu za dekarbonizaciju

Korisnički interfejs

Jednostavan za upotrebu za neiskusnog
operatera sa minimalnom obukom

Korisnički interfejs

Standardizovan adapter

Standardizovan adapter za mašinu za dekarbonizaciju

Dizajn elektrolitskih ćelija

H2E ZCLC ćelije s integrisanim vodenim filterom (patentirano)

Elektrolitske ćelije

Membranski čep

Membranski čep

Detekcija proizvodnje gasa

Proizvodnja gasa vidljiva je u vodenom filteru (bubbler)

Detekcija proizvodnje gasa

Nivo tečnosti

Digitalna i analogna detekcija sa LED pozadinskim osvetljenjem

Nivo tečnosti

H2E ECC

Najjednostavniji i najefikasniji način da očistite motor svog vozila!

Patentirani modularni dizajn elektrolizera omogućio nam je da optimizujemo broj ćelija uređaja tako da bez pauze može raditi 24/7 i bez problema ispunjavati naše visoke standarde ponovljivog kvaliteta gasa koji su neophodni kako bi svaki agregat (motor) vozila dobio jednako kvalitetan tretman bez obzira da li je prvi ili deseti tretman u toku dana. Ponovljivi uslovi u kojima se odvija elektroliza bili su osnov kako bi se uopšte mogli pronaći optimalni parametri za veliki broj različitih vrsta i zapremina motora.

Za razvoj hardvera korišteni su najnapredniji softveri za projektovanje i simulacije, a rezultati su proveravani i korigovani u adekvatnim laboratorijama. Primene gotovih rešenja koja se mogu naći na tržištu gotovo da nema. Komponente i podsklopovi razvijani su namenski, što nam je omogućilo veliku pouzdanost, višestruku funkciju, apsolutnu kontrolu kvaliteta i maksimalnu iskorišćenost prostora unutar kućišta.
Softver (firmver) u samoj industrijskoj mašini, razvijan je od nule namenski za mikro kontroler koji je postavljen na naš PCB dizajn, što nam je zajedno sa android aplikacijom kao kontrolnim panelom, omogućilo jedinstvene funkcionalnosti koje ne poseduje ni jedno gotovo rešenje na tržištu, a koje je neophodno kako bi se primenio patentirani postupak optimizacije parametara spram povratnih informacija o efikasnosti H2E tretmana.

Sa H2E sistemom jednostavno je nemoguće je pogrešiti. Hardver je maksimalno efikasan i praktičan za primenu. Sa pojedinim mašinama naši prvi klijenti uradili su preko 2000 tretmana u realnim uslovima i sudeći po povratnim informacijama od krajnjih klijenata, samo uz softverske nadogradnje mašina, benefiti H2E dekarobnizacije su sve izrazeniji.

Naš postupak zasnovan je na ubrizgavanju prave količine H2E® gasa u usis vazduha motora. Gas tada reaguje i rastvara nakupljene naslage ugljenika unutar kompresione komore i izduvnog sistema. Ovaj postupak ne sadrži nikakve štetne, opasne ili agresivne hemikalije, u stvari nusproizvod je vodena para. Uklanjanje nataloženog ugljenika vraća efikasnost motora i funkcionalne uslove slične fabričkim.

H2E® Čišćenje motora od ugljenika

H2E dekarbonizacija je preventivan servis skupih komponenti:

Čišćenje motora od ugljenika

Efikasnije sagorevanje goriva u kompresionom prostoru posledica je hemijske reakcije vezivanja vodonika i ugljenika i omogućava lakšu izmenu radne materije.

Efikasnost i bezbednost H2E tehnologije naučno su dokazale relevantne institucije kroz detaljnu analizu velikog broja različitih motora vozila. H2E tretman čišćenja motora primenjiv je na svim vozilima bez obzira na vrstu pogonskog goriva i generaciju motora.

Proces dekarbonizacije
Proces H2E dekarbonizacije
H2E dekarbonizacija proces

H2E® patentiran postupak čišćenja

Vodonik i kiseonik gas ponovljivog kvaliteta (H2E) meša se sa vazduhom u usisnoj grani motora. Parametri vozila unose se u aplikaciju, koja proračunava preciznu količinu gasa i vreme trajanja postupka koje je neophodno za najbolje rezultate čišćenja za svaki pojedinačni motor.

Patentiran postupak dekarbonizacije

Pro verzije i prilagođene opcije

H2E C54 i C100 predviđene su za preventivno čišćenje motora, sa unapred predodređenim parametrima.

H2E C54 PRO i C100 PRO poseduju dodatne senzore i napredniju kontrolnu jedinicu koja omogućava detaljniji monitoring i kontrolu elektrolizera.

PRO verzije samostalno određuju servisni interval elektrolizera koji može biti značajno duži u zavisnosti od uslova eksploatacije mašine u odnosu na osnovne modele.

H2E PRO verzije mašina dolaze sa pripremom za dodatne CUSTOM (WEB/Android app) opcije koje omogućavaju najrazličitije biznis modele i naprednu primenu tehnologije.