Rezultati istraživanja H2E Tehnologije

H2E DEKARBONIZACIJA razvijena je na bazi patenta:
WO2019132684 MODULARNI UREĐAJ I POSTUPAK ZA PROIZVODNJU VODONIK I KISEONIK GASA PONOVLJIVOG KVALITETA.

Ovaj patenirani sistem sastoji se od revolucionarnog postupka napajanja efikanosnog i robusnog elektrolizera. Pateniranim postupkom rešeni su svi ključni problemi u primeni vodonika i kiseonika kao aditiva za motore SUS. Patentiranom konstrukcijom elektrolizera omogućen je celodnevan rad bez pauze, sa maksimalnim mogućim benefitima dekarbonizacije motora SUS.

Kvalitet vodonik i kiseonik gasa zavisi od uslova u kojima je proizveden. Primena patenta garantuje da svaka H2E mašina proizvodi zadani kvalitet i količinu gasa bez obzira na sve spoljne i unutrašnje uticaje. Ponovljivost je ključna da bi se uopšte mogli pronaći i kasnije primeniti optimalni parametri za sve vrste i tipove motora SUS.

Izveštaji Fakulteta tehničkih nauka o primenjenoj tehnologiji (DOKAZANO) i uticaju na ispravnost motora SUS (BEZBEDNO) dokazuju da se jedino H2E dekarbonizacijom može postići maksimalna efikasnost dekarbonizacije u okviru bezbednih parametara.

Tehnologija je dokazana kroz naučna ispitivanja izduvnih gasova nasumično odabranih vozila od strane referentnih instituta i fakulteta. Izdvajamo izveštaje Fakulteta Tehničkih Nauka iz Novog Sada kao najrelevantnije. Gde je izmereno prosečeno smanjenje emisija kod dizel motora 60%, a kod benzinskih motora CO 77%, HC 84%. Kasnijim ispitivanjima utvrđeno je da se NOx smanjuje za 90%.

Zaključak istraživanja H2E Tehnologije

H2E Rezultati "na valjcima"

Povratite performanse motora ubrizgavanjem prave količine H2E® gasa u usis vazduha motora. Povrat performansi/efikasnosti motora prema fabričkom stanju potvrđen je kroz veliki broj merenja snage i izduvnih gasova pre i posle H2E tretmana.

Primeri rezultata

Pre i posle H2E tretmana


ALFA ROMEO 147 1.6 TS

Emisija izduvnih gasova (CO, CO2, HC, NOk) pre i posle H2E tretmana prilikom merenja snage na dinamometru.

Alfa Romeo 147 Pre i Posle
Alfa Romeo 147 Pre i Posle

CITROEN BERLINGO 2.0 HDi

Merenje dimnosti na CITROEN BERLINGO 2.0 Hdi. Pre i posle dekarbonizacije u toku WLTP ciklusa.

Citroen Berlingo Pre i Posle
Citroen Berlingo Pre i Posle